Tijdens de FeWeb MeetUp over de visie van de Federale Overheidsdienst Economie op de online wetgeving, kondigde de FOD aan dat vanaf 28 mei 2022 het telefoonnummer en het e-mailadres verplicht op een webshop moet vermeld worden. Ter herinnering vatten we in dit artikel even samen welke wettelijke vermeldingen je op een e-commerce website moet voorzien. 

1. Identicatie van de verkoper

 • Naam van het bedrijf
 • Vennootschapsvorm
 • Adres (geen postbus)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BTW- en bankrekeningnummer

Deze identificatie geldt zowel voor B2C als voor B2B.
Je moet je als verkoper identificeren op elk communicatiekanaal (website, social media pagina,…)

Opgelet: vanaf mei 2022 is het verplicht om het telefoonnumer en het e-mailadres van het bedrijf te vermelden.

2. Informatie bij de aanvang van het bestelproces

Op elke pagina waarop producten of diensten aangeboden worden, moet deze info voorzien worden:

 • Aanvaarde betaalmiddelen
 • Beperkingen in het aanbod
 • Leveringsbeperkingen

3. Informatie net voor de bestelling

 • Contact & klachten
  (Opgelet: link naar de Europese Onlinegeschillenbeslechting verplicht) 
 • Prijsaanduidingen (totale prijs)
 • Kosten (levering, betaling,…)
 • Stappen in het bestelproces
 • Herroepingsrecht
  (Opgelet: niet in B2B en niet specifieke goederen/diensten zoals op maat gemaakte producten, digitale inhoud, etc. De FOD Economie eist het gebruik van het modelformulier)
 • Retourzendingen en kost retour
  (Opgelet: de consument beschikt over 14 dagen om een retour aan te kondigen en vervolgens 14 dagen om de terugzending uit te voeren.)
  (Attention: ‘renvoyer le bien neuf dans son emballage d’origine’ ne peut pas être une raison pour perdre son droit de rétractation)
 • De duur van de overeenkomst (en opzegvoorwaarden bij onbepaalde duur of bij automatische verlenging) 
 • Wijze van betaling en levering
 • Belangrijkste eigenschappen (bij digitale inhoud ook security en interoperabiliteit met hard- en software)
 • Bestaan van wettelijke garantie
  (Vermeld: “De wettelijke conformiteitsgarantie voor consumentengoederen van 2 jaar is van toepassing”)
 • Bestaan en wijze van after sales
 • Bestaan van beroeps- en sectorcodes
 • Duur en opzeg overeenkomst

Hulplijnen

>> De volledige lijst met referentie naar de wetgeving vind je hier.

>> Meer info? Consulteer de didactische website infoshopping.be

>> Meer info optie 2: Neem contact op met wekreate

Tags: