Owned media is media dat door een organisatie zelf uitgegeven wordt. Andere termen die hiervoor gebruikt worden zijn “eigen media” en “relationele media”. Het grote verschil met earned media is dat een bedrijf volledig zelf invloed kan uitoefenen op zaken als de inhoud, de vormgeving, het medium en de frequentie van het verspreiden van de content.

De media kanalen die gebruikt worden voor owned media zijn in beheer van het bedrijf zelf. Er wordt géén mediaruimte ingekocht zoals dit wel het geval is bij betaalde media. Het nadeel is echter wel dat deze mediavorm vaak het kleinste bereik heeft in vergelijking met andere mediavormen zoals paid media en earned media. In veel gevallen kiezen bedrijven ervoor om een combinatie te maken van de inzet van deze drie communicatievormen en wordt er géén keuze gemaakt voor één of twee afzonderlijke vormen.

Voorbeelden van owned media zijn:

  • Websites
  • YouTube video’s die door het bedrijf zelf verspreid worden
  • Aanwezigheid op sociale netwerksites
  • Social media activiteiten van een bedrijf
  • Offline reclame uitingen zoals folders en brochures

Owned media kan uitstekend vergeleken worden met content marketing. Het bedrijf heeft volledige invloed op het produceren en distribueren van de content op media kanalen die in eigen beheer zijn.

Owned media is vaak gericht op een specifieke en gesegmenteerde doelgroep. In de meeste gevallen zijn de karakteristieke eigenschappen van deze doelgroep volledig bekend bij het bedrijf, zodat hier goed op ingespeeld kan worden. Deze mensen (fans) zijn vaak de ambassadeurs van een bedrijf, die van grote invloed kunnen zijn op de vormgeving en de intensiteit van earned media.

Owned media is uitstekend in te zetten om een nieuw aanbod onder de aandacht te brengen. De inhoud zal dan ook voornamelijk gaan over inhoudelijke informatie van de onderneming of de producten en diensten die deze onderneming aanbiedt. Het is een vorm van beheerde media dat gericht in kan worden gezet op basis van een marketing strategie

Onder owned media (ook wel beheerde media) verstaan we alle mediakanalen die in eigen bezit zijn. De communicatie die via deze kanalen wordt gedaan is volledig in het beheer van het bedrijf zelf en het bedrijf bepaalt daarmee zelf wat en op welke manier ze informatie delen met hun klanten. Bij offline bedrijven kun je bij owned media denken aan de etalage van een winkel, eigen vrachtwagens met het logo en de slogan.